Meer

Veelhoek Selfkruising vind in boogvoorwerpe

Veelhoek Selfkruising vind in boogvoorwerpe


hoe kan u selfkruisings veelhoeke in boogvoorwerpe kry, kan u my vertel hoe om al te kry? Ek het selfkruising vir polylynfunksies volgens die onderstaande kode, maar dit werk nie aan veelhoekfunksies nie

if (intF.Shape.GeometryType == esriGeometryType.esriGeometryPolyline) {IPolyline pline = intF.Shape as IPolyline; ITopologicalOperator3 ptopo = pline as ITopologicalOperator3; esriNonSimpleReasonEnum reasen = esriNonSimpleReasonEnum.esriNonSimpleSelfIntersections; ptopo.IsKnownSimple_2 = onwaar; if (! ptopo.get_IsSimpleEx (out reasen)) {if (reasen == esriNonSimpleReasonEnum.esriNonSimpleSelfIntersections) {selfinterfind = true; }} if (selfinterfind == true) {dt.Rows.Add (intF.OID, intF.Class.AliasName, "", "Self-kruising gevind"); }}

Kyk die video: Construeer een regelmatige veelhoek als de straal van de omgeschreven cirkel gegeven is