Meer

Herhaal ryseleksie met behulp van huidige seleksie ArcMap 10.2 ModelBuilder

Herhaal ryseleksie met behulp van huidige seleksie ArcMap 10.2 ModelBuilder


Ek probeer 'n model maak met behulp van Iterate Row Selection. Ek het 'n buffer -vormbestand en 'n lynvorm -lêer. Ideaal gesproke sou ek wou hê dat die model deur die buffer -vormbestand moet loop en elke ry een vir een moet kies.

As een van die buffermassas gekies is, moet ek 'n selekteer volgens ligging gebruik deur die huidige bufferseleksie te gebruik om die FID van die buffer toe te ken aan 'n veld genaamd "FAF_FID" vir die lynvormvorm

As daar byvoorbeeld 3 reëlfunksies met hul sentroïed in Buffer FID 2 is, kry die funksies van die drie reëls 'n FAF_FID van 2.

Ek soek raad oor hoe om dit te bereik.


Die model wat u wil hê, is hieronder:

U wil die iterator van funksieseleksie gebruik, nie die ry -iterator nie. U stel dit op deur die ID -veld as die veld te gebruik. Dit is wat word Waarde en dit is wat u gebruik met in-line vervanging in die veldberekeningshulpmiddel.

Maar u moet ag slaan op die waarskuwing van @Baltok asof u buffers oorvleuel, dan word dit oorskryf. Die vraag wat u dan moet vra, is hoe u die buffers kan filter, of wil u alles weet en dan word dit 'n aaneenskakeling van ID's?


Kyk die video: Using Parameters in ModelBuilder